Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1805   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1805 Jan Fonteinburgergecommitteerde
1805 Jan Hannemaburgergecommitteerde
1805 Sybrandt G. Hingstburgergecommitteerde
1805 Hijlke Hanekuikburgergecommitteerde
1805 A.R. van Dalsenburgergecommitteerde
1805 Willem Sandt Van Nootenburgergecommitteerde
1805 Jacob Wassenaarburgergecommitteerde
1805 Tjepke Gratamaburgergecommitteerde
1805 Adrianus de Roockburgergecommitteerde
1805dr. Henricus Jan Westradrost
1805 Jouke Olinjuslid van het gemeentebestuur
1805 Paulus de Boerlid van het gemeentebestuur
1805 Frans F. van Estalid van het gemeentebestuur
1805 Sikke Yzenbeeklid van het gemeentebestuur
1805 Jacobus Hannemalid van het gemeentebestuur
1805 Klaas Bloklid van het gemeentebestuur
1805 Cornelis Dirks Zijlstralid van het gemeentebestuur
1805 Menno Vinklid van het gemeentebestuur
1805 M. Vellingalid van het gemeentebestuur