Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1796   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1796 Willem Sandt Van Nootenlid van de municipaliteit
1796 Harmen Radsmalid van de municipaliteit
1796 Pieter Tetrodelid van de municipaliteit
1796 Petrus Couperuslid van de municipaliteit
1796 Bouwe Boomsmalid van de municipaliteit
1796dr. A. van Ringlid van de municipaliteit
1796 Jan Tamboezerlid van het gerecht
1796 Gebrandus Pettingalid van het gerecht
1796 Marten Boslid van het gerecht
1796 Harmen Radsmalid van het gerecht
1796 Pieter Tetrodelid van het gerecht
1796 Paulus de Boerlid van het gerecht
1796 Seerp Ijsbrandilid van het gerecht
1796 Djurre Hendriks lid van het gerecht
1796 Bouwe Boomsmalid van het gerecht
1796 A.R. van Dalsenlid van het gerecht
1796 Johannes Albardalid van het gerecht
1796 Jacob Germanslid van het gerecht
1796 Paulus Wellingalid van het gerecht
1796 Douwe W. Vettevogellid van het gerecht
1796dr. A. van Ringlid van het gerecht
1796 Jan Frederik Repkolid van het gerecht
1796 Sybrandt G. Hingstlid van het gerecht
1796 Pieter Joseph Coulboutlid van het gerecht
1796 Paulus Stroobandlid van het gerecht
1796 Willem Sandt Van Nootenlid van het gerecht
1796 Lambertus Albadalid van het gerecht
1796 Gebrandus Pettingaplaatsvervanger
1796 Frans F. van Estaplaatsvervanger
1796 Sybrandt G. Hingstplaatsvervanger
1796 Jacob Germansrepresentant van het Friese Volk
1796 Paulus Stroobandrepresentant van het Friese Volk