Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1795   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1795 Hotze Romkes Binxmaburgemeester
1795 Ijpe Jetzes Rodenhuisburgemeester
1795 Albert Wijmers Bakkerburgemeester
1795 Roelof Willem Meintzburgemeester
1795 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1795 Sijds Schaafburgemeester
1795 Bouwe Fonteinburgemeester
1795 Jouke Olinjusburgemeester
1795 Eilardus Folcardus Harkenrothgezworen gemeensman
1795 Teunis Norbruisgezworen gemeensman
1795 Harmanus de Waardgezworen gemeensman
1795 Simon Friezemangezworen gemeensman
1795 Petrus Couperusgezworen gemeensman
1795 Johannes Ewout Frankgezworen gemeensman
1795 Menno Vinkgezworen gemeensman
1795 Jan Oosterhoutgezworen gemeensman
1795dr. A. van Ringlid van de municipaliteit
1795 Petrus Couperuslid van de municipaliteit
1795dr. Henricus Jan Westralid van de municipaliteit
1795dr. Ev. Roordalid van de municipaliteit
1795 Harmen Radsmalid van de municipaliteit
1795 Willem Sandt Van Nootenlid van de municipaliteit
1795 Pieter Tetrodelid van de municipaliteit
1795 Bouwe Boomsmalid van de municipaliteit
1795dr. Ev. Roordaraadsheer in het Hof
1795dr. Henricus Jan Westrarepresentant van het Friese Volk
1795 Claas Poortvroedsman
1795 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1795 Anne D. Ypeijvroedsman
1795 Feike Camsmavroedsman
1795 Jacob Norelvroedsman
1795 Jetze Lentzvroedsman
1795 Lolle W. Steensmavroedsman
1795 Rein Hendriks Fabervroedsman
1795 Paulus Stroobandvroedsman
1795 Jacob Wassenaarvroedsman
1795 Jan Tamboezervroedsman
1795 Abraham Wijngaardenvroedsman
1795 Claas Heins vroedsman
1795 Sipke Willems Houtsmavroedsman
1795 Augustinus Mockemavroedsman
1795 Harmen Radsmavroedsman
1795 Taeke Stephanus Stephanivroedsman
1795 Siebren Pieters Molenaarvroedsman
1795 Pierre Peauxvroedsman
1795 Jan van 't Vlievroedsman
1795 Douwe W. Vettevogelvroedsman