Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1779   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1779 Johan Dani Toussaintburgemeester
1779 Lolle W. Steensmaburgemeester
1779 Petrus Couperusburgemeester
1779 Jane van Slootenburgemeester
1779 Sijds Schaafburgemeester
1779 Eilardus Folcardus Harkenrothburgemeester
1779 Jouke Olinjusburgemeester
1779 Albartus de Haasburgemeester
1779 Barend van der Meulengezworen gemeensman
1779 Hans Willem van Plettenberggezworen gemeensman
1779 Tjalle Bosschagezworen gemeensman
1779 Claas Heins gezworen gemeensman
1779 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1779 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1779 Sibout Sierks Hoornstragezworen gemeensman
1779 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1779 Anthonie Biermavroedsman
1779 Claas Y. Wijngaardenvroedsman
1779 Jarig Westravroedsman
1779 Johannes Ruitingavroedsman
1779 Claas Poortvroedsman
1779 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1779 Jan van 't Vlievroedsman
1779 Joost Gonggrijpvroedsman
1779 Simon Blomvroedsman
1779 Jan Waxvroedsman
1779 Oege Veenstravroedsman
1779 Rein Brouwervroedsman
1779 Augustinus Mockemavroedsman
1779 Abraham Wijngaardenvroedsman
1779 Sijbe de Vriesvroedsman
1779 Gerlof Claessen Steinfurthvroedsman
1779 Simon Friezemanvroedsman
1779 Menno Tuiningavroedsman
1779 Harmanus de Waardvroedsman
1779 Rein Hendriks Fabervroedsman
1779 Feike Camsmavroedsman
1779 Frederikus Tangermanvroedsman
1779 Jan Tamboezervroedsman
1779 Bernardus Jelgersmavroedsman
1779 Pierre Peauxvroedsman
1779 Hotze de Reusvroedsman
1779 Harmen Radsmavroedsman