Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1776   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1776 Jane van Slootenburgemeester
1776 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1776 Albert Ijbes Osingaburgemeester (overleden 1776)
1776 Petrus Couperusburgemeester
1776 Fedde Acroniusburgemeester
1776 Sijds Schaafburgemeester
1776 Johan Dani Toussaintburgemeester
1776 Barend van der Meulenburgemeester
1776 Johannes Mecimagezworen gemeensman
1776 Sibout Sierks Hoornstragezworen gemeensman
1776 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1776 Kleis Lantinggezworen gemeensman
1776 Albartus de Haasgezworen gemeensman
1776 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1776 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1776 Lolle W. Steensmagezworen gemeensman
1776 Harmanus de Waardvroedsman
1776 Jarig Westravroedsman
1776 Jan Waxvroedsman
1776 Claas Heins vroedsman
1776 Frederikus Tangermanvroedsman
1776 Joost Gonggrijpvroedsman
1776 Sijbe de Vriesvroedsman
1776 Menno Tuiningavroedsman
1776 Simon Blomvroedsman
1776 Jouke Olinjusvroedsman
1776 Hotze de Reusvroedsman
1776 Augustinus Mockemavroedsman
1776 Abraham Wijngaardenvroedsman
1776 Feike Camsmavroedsman
1776 Pierre Peauxvroedsman
1776 Heiman Heimans vroedsman
1776 Anthonie Biermavroedsman
1776 Eilardus Folcardus Harkenrothvroedsman
1776 Harmen Radsmavroedsman
1776 Frederik Hooglandvroedsman (overleden 1776)
1776 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1776 Oege Veenstravroedsman
1776 Claas Poortvroedsman
1776 Gerlof Claessen Steinfurthvroedsman
1776 Johannes Ruitingavroedsman
1776 Tjalle Bosschavroedsman