Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1775   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1775 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1775 Kleis Lantingburgemeester
1775 Petrus Couperusburgemeester
1775 Fedde Acroniusburgemeester
1775 Sijds Schaafburgemeester
1775 Barend van der Meulenburgemeester
1775 Lammert Hauckemaburgemeester
1775 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1775 Sibout Sierks Hoornstragezworen gemeensman
1775 Jouke Olinjusgezworen gemeensman
1775 Johannes Mecimagezworen gemeensman
1775 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1775 Lolle W. Steensmagezworen gemeensman
1775 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1775 Jane van Slootengezworen gemeensman
1775 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1775 Jarig Westravroedsman
1775 Joost Gonggrijpvroedsman
1775 Abraham Wijngaardenvroedsman
1775 Feike Camsmavroedsman
1775 Pierre Peauxvroedsman
1775 Hotze de Reusvroedsman
1775 Simon Blomvroedsman
1775 Anthonie Biermavroedsman
1775 Augustinus Mockemavroedsman
1775 Albartus de Haasvroedsman
1775 Frederik Hooglandvroedsman
1775 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1775 Heiman Heimans vroedsman
1775 Hidde Brouwervroedsman (overleden 1775)
1775 Claas Poortvroedsman
1775 Harmen Radsmavroedsman
1775 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman (overleden 1775)
1775 Johannes Ruitingavroedsman
1775 Tjalle Bosschavroedsman
1775 Gerlof Claessen Steinfurthvroedsman
1775 Jan Waxvroedsman
1775 Claas Heins vroedsman
1775 Harmanus de Waardvroedsman
1775 Sijbe de Vriesvroedsman
1775 Menno Tuiningavroedsman
1775 Frederikus Tangermanvroedsman