Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1774   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1774 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1774 Kleis Lantingburgemeester
1774 Petrus Couperusburgemeester
1774 Fedde Acroniusburgemeester
1774 Lolle W. Steensmaburgemeester
1774 Sijds Schaafburgemeester
1774 Lammert Hauckemaburgemeester
1774 Johan Dani Toussaintburgemeester
1774 Jouke Olinjusgezworen gemeensman
1774 Feike Camsmagezworen gemeensman
1774 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1774 Albartus de Haasgezworen gemeensman
1774 Barend van der Meulengezworen gemeensman
1774 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1774 Jane van Slootengezworen gemeensman
1774 Hans Willem van Plettenberggezworen gemeensman
1774 Jarig Westravroedsman
1774 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1774 Johannes Mecimavroedsman
1774 Joost Gonggrijpvroedsman
1774 Abraham Wijngaardenvroedsman
1774 Pierre Peauxvroedsman
1774 Hotze de Reusvroedsman
1774 Simon Blomvroedsman
1774 Anthonie Biermavroedsman
1774 Augustinus Mockemavroedsman
1774 Frederik Hooglandvroedsman
1774 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1774 Heiman Heimans vroedsman
1774 Hidde Brouwervroedsman
1774 Claas Poortvroedsman
1774 Harmen Radsmavroedsman
1774 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1774 Johannes Ruitingavroedsman
1774 Tjalle Bosschavroedsman
1774 Jan Waxvroedsman
1774 Claas Heins vroedsman
1774 Sijbe de Vriesvroedsman
1774 Menno Tuiningavroedsman
1774 Frederikus Tangermanvroedsman