Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1773   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1773 Barend van der Meulenburgemeester
1773 Lammert Hauckemaburgemeester
1773 Johan Dani Toussaintburgemeester
1773 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1773 Kleis Lantingburgemeester
1773 Petrus Couperusburgemeester
1773 Lolle W. Steensmaburgemeester
1773 Sijds Schaafburgemeester
1773 Jane van Slootengezworen gemeensman
1773 Albert Ijbes Osingagezworen gemeensman
1773 Jouke Olinjusgezworen gemeensman
1773 Feike Camsmagezworen gemeensman
1773 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1773 Laurens Tabes gezworen gemeensman (overleden 1773)
1773 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1773 Albartus de Haasgezworen gemeensman
1773 Heiman Heimans vroedsman
1773 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1773 Johannes Ruitingavroedsman
1773 Tjalle Bosschavroedsman
1773 Harmen Radsmavroedsman
1773 Bernardus Jelgersmavroedsman
1773 Jan Waxvroedsman
1773 Claas Heins vroedsman
1773 Sijbe de Vriesvroedsman
1773 Menno Tuiningavroedsman
1773 Frederikus Tangermanvroedsman
1773 Abraham Alemavroedsman (overleden 1773)
1773 Jarig Westravroedsman
1773 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1773 Johannes Mecimavroedsman
1773 Joost Gonggrijpvroedsman
1773 Abraham Wijngaardenvroedsman
1773 Pierre Peauxvroedsman
1773 Hotze de Reusvroedsman
1773 Simon Blomvroedsman
1773 Anthonie Biermavroedsman
1773 Frederik Hooglandvroedsman
1773 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1773 Augustinus Mockemavroedsman
1773 Hidde Brouwervroedsman
1773 Claas Poortvroedsman