Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1772   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1772 Cornelis Aerdenburgburgemeester
1772 Lolle W. Steensmaburgemeester
1772 Barend van der Meulenburgemeester
1772 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1772 Johan Dani Toussaintburgemeester
1772 Lammert Hauckemaburgemeester
1772 Kleis Lantingburgemeester
1772 Albartus de Haasgezworen gemeensman
1772 Sijds Schaafgezworen gemeensman
1772 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1772 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1772 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1772 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1772 Feike Camsmagezworen gemeensman
1772 Albert Ijbes Osingagezworen gemeensman
1772 Frederik Hooglandvroedsman
1772 Joost Gonggrijpvroedsman
1772 Claas Poortvroedsman
1772 Tjalle Bosschavroedsman
1772 Simon Blomvroedsman
1772 Johannes Ruitingavroedsman
1772 Claas Heins vroedsman
1772 Jane van Slootenvroedsman
1772 Jan Waxvroedsman
1772 Menno Tuiningavroedsman
1772 Augustinus Mockemavroedsman
1772 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1772 Watze Haanstravroedsman (overleden 1772)
1772 Sijbe de Vriesvroedsman
1772 Jouke Olinjusvroedsman
1772 Heiman Heimans vroedsman
1772 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1772 Stephanus Stephanivroedsman (overleden 1772)
1772 Hotze de Reusvroedsman
1772 Harmen Radsmavroedsman
1772 Pierre Peauxvroedsman
1772 Petrus Couperusvroedsman
1772 Jarig Westravroedsman
1772 Anthonie Biermavroedsman
1772 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1772 Abraham Alemavroedsman
1772 Jan Olivier vroedsman (overleden 1772)
1772 Abraham Wijngaardenvroedsman