Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1770   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1770 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1770 Kleis Lantingburgemeester
1770 Cornelis Aerdenburgburgemeester
1770 Lammert Hauckemaburgemeester
1770 Fedde Acroniusburgemeester
1770 Barend van der Meulenburgemeester
1770 Jane van Slootenburgemeester
1770 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1770 Jan Olivier gezworen gemeensman
1770 Lolle W. Steensmagezworen gemeensman
1770 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1770 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1770 Johannes Peauxgezworen gemeensman (overleden 1770)
1770 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1770 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1770 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1770 Claas Pieters Leijstravroedsman
1770 Magnus van Arsenvroedsman (overleden 1770)
1770 Anthonie Biermavroedsman
1770 Heiman Heimans vroedsman
1770 Jarig Westravroedsman
1770 Abraham Wijngaardenvroedsman
1770 Albartus de Haasvroedsman
1770 Frederik Hooglandvroedsman
1770 Harmen Radsmavroedsman
1770 Claas Poortvroedsman
1770 Jan Wijngaardenvroedsman (overleden 1770)
1770 Johannes Ruitingavroedsman
1770 Joost Gonggrijpvroedsman
1770 Jan Waxvroedsman
1770 Menno Tuiningavroedsman
1770 Abraham Alemavroedsman
1770 Simon Blomvroedsman
1770 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1770 Sijbe de Vriesvroedsman
1770 Jouke Olinjusvroedsman
1770 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman (overleden 1770)
1770 Watze Haanstravroedsman
1770 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1770 Stephanus Stephanivroedsman
1770 Augustinus Mockemavroedsman
1770 Feike Camsmavroedsman
1770 Pierre Peauxvroedsman