Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1768   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1768 Fedde Acroniusburgemeester
1768 Lammert Hauckemaburgemeester
1768 Hendrik Schaafburgemeester
1768 Bernardus Jelgersmaburgemeester
1768 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1768 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1768 Kleis Lantingburgemeester
1768 Lolle W. Steensmaburgemeester
1768 Jan Olivier gezworen gemeensman
1768 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1768 Jane van Slootengezworen gemeensman
1768 Sibout Sierks Hoornstragezworen gemeensman
1768 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1768 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1768 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1768 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1768 Barend van der Meulenvroedsman
1768 Heiman Heimans vroedsman
1768 Johannes Ruitingavroedsman
1768 Jan Waxvroedsman
1768 Harmen Radsmavroedsman
1768 Jan Wijngaardenvroedsman
1768 Johannes Peauxvroedsman
1768 Sijbe de Vriesvroedsman
1768 Joost Gonggrijpvroedsman
1768 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1768 Simon Blomvroedsman
1768 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1768 Watze Haanstravroedsman
1768 Feike Camsmavroedsman
1768 Abraham Alemavroedsman
1768 Augustinus Mockemavroedsman
1768 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1768 Hermanus Siccamavroedsman
1768 Magnus van Arsenvroedsman
1768 Abraham Wijngaardenvroedsman
1768 Albartus de Haasvroedsman
1768 Claas Poortvroedsman
1768 Claas Pieters Leijstravroedsman
1768 Jarig Westravroedsman