Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1766   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1766 Jan Olivier burgemeester
1766 Jane van Slootenburgemeester
1766 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1766 Hendrik Schaafburgemeester
1766 Bernardus Jelgersmaburgemeester
1766 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1766 Lolle W. Steensmaburgemeester
1766 Johan Dani Toussaintburgemeester
1766 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1766 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1766 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1766 Kleis Lantinggezworen gemeensman
1766 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1766 Sijds Altenagezworen gemeensman
1766 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1766 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1766 Claas Pieters Leijstravroedsman
1766 Jarig Westravroedsman
1766 Johannes Peauxvroedsman
1766 Sijbe de Vriesvroedsman
1766 Heiman Heimans vroedsman
1766 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1766 Harmen Radsmavroedsman
1766 Jan Wijngaardenvroedsman
1766 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1766 Watze Haanstravroedsman
1766 Feike Camsmavroedsman
1766 Joost Gonggrijpvroedsman
1766 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1766 Claas van Velzenvroedsman (overleden 1766)
1766 Simon Blomvroedsman
1766 Albartus de Haasvroedsman
1766 Abraham Alemavroedsman
1766 Augustinus Mockemavroedsman
1766 Abraham Wijngaardenvroedsman
1766 Johannes Ruitingavroedsman
1766 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1766 Hermanus Siccamavroedsman
1766 Magnus van Arsenvroedsman
1766 Pieter de Bruinvroedsman
1766 Jan Waxvroedsman