Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1764   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1764 Fedde Acroniusburgemeester
1764 Junius Petrus Munterburgemeester
1764 Jane van Slootenburgemeester
1764 Lammert Hauckemaburgemeester
1764 Sijds Altenaburgemeester
1764 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1764 Laurens Tabes burgemeester
1764 Johan Dani Toussaintburgemeester
1764 Jan Olivier gezworen gemeensman
1764 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1764 Hans Willem van Plettenberggezworen gemeensman
1764 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1764 Simon Blomgezworen gemeensman
1764 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1764 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1764 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1764 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1764 Hermanus Siccamavroedsman
1764 Jarig Westravroedsman
1764 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1764 Claas Pieters Leijstravroedsman
1764 Feike Camsmavroedsman
1764 Heiman Heimans vroedsman
1764 Meije Harmens Meijervroedsman (overleden 1764)
1764 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1764 Watze Haanstravroedsman
1764 Kleis Lantingvroedsman
1764 Harmen Radsmavroedsman
1764 Jan Wijngaardenvroedsman
1764 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1764 Claas van Velzenvroedsman
1764 Albartus de Haasvroedsman
1764 Joost Gonggrijpvroedsman
1764 Lolle W. Steensmavroedsman
1764 Johannes Ruitingavroedsman
1764 Abraham Wijngaardenvroedsman
1764 Pieter de Bruinvroedsman
1764 Abraham Alemavroedsman
1764 Augustinus Mockemavroedsman
1764 Magnus van Arsenvroedsman
1764 Johannes Peauxvroedsman