Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1763   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1763 Sijds Altenaburgemeester
1763 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1763 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1763 Lammert Hauckemaburgemeester
1763 Laurens Tabes burgemeester
1763 Fedde Acroniusburgemeester
1763 Jan Hooglandburgemeester (overleden 1763)
1763 Hidde Brouwerburgemeester
1763 Jane van Slootenburgemeester
1763 Taeke Stephaniburgemeester (overleden 1763)
1763 Jan Olivier gezworen gemeensman
1763 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1763 Pieter de Bruingezworen gemeensman
1763 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1763 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1763 Junius Petrus Muntergezworen gemeensman
1763 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1763 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1763 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1763 Hermanus Siccamavroedsman
1763 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1763 Claas van Velzenvroedsman
1763 Albartus de Haasvroedsman
1763 Claas Pieters Leijstravroedsman
1763 Meije Harmens Meijervroedsman
1763 Lolle W. Steensmavroedsman
1763 Heiman Heimans vroedsman
1763 Jan Wijngaardenvroedsman
1763 Bernardus Jelgersmavroedsman
1763 Johannes Ruitingavroedsman
1763 Harmen Radsmavroedsman
1763 Joost Gonggrijpvroedsman
1763 Abraham Wijngaardenvroedsman
1763 Simon Blomvroedsman
1763 Magnus van Arsenvroedsman
1763 Johannes Peauxvroedsman
1763 Jarig Westravroedsman
1763 Feike Camsmavroedsman
1763 Abraham Alemavroedsman
1763 Augustinus Mockemavroedsman
1763 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1763 Watze Haanstravroedsman
1763 Kleis Lantingvroedsman