Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1762   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1762 Fedde Acroniusburgemeester
1762 Laurens Tabes burgemeester
1762 Hidde Brouwerburgemeester
1762 Jan Hooglandburgemeester
1762 Taeke Stephaniburgemeester
1762 Jan Olivier burgemeester
1762 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1762 Sijds Altenaburgemeester
1762 Lammert Hauckemaburgemeester
1762 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1762 Junius Petrus Muntergezworen gemeensman
1762 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1762 Jane van Slootengezworen gemeensman
1762 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1762 Albert Ijbes Osingagezworen gemeensman
1762 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1762 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1762 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1762 Simon Blomvroedsman
1762 Magnus van Arsenvroedsman
1762 Jarig Westravroedsman
1762 Cornelis Freerks Veersmavroedsman (overleden 1762)
1762 Augustinus Mockemavroedsman
1762 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1762 Watze Haanstravroedsman
1762 Abraham Alemavroedsman
1762 Hermanus Siccamavroedsman
1762 Willem Ages Baardvroedsman (overleden 1762)
1762 Claas van Velzenvroedsman
1762 Albartus de Haasvroedsman
1762 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1762 Claas Pieters Leijstravroedsman
1762 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1762 Lolle W. Steensmavroedsman
1762 Heiman Heimans vroedsman
1762 Johannes Ruitingavroedsman
1762 Harmen Radsmavroedsman
1762 Jan Wijngaardenvroedsman
1762 Abraham Wijngaardenvroedsman
1762 Pieter de Bruinvroedsman
1762 Joost Gonggrijpvroedsman
1762 Johannes Peauxvroedsman