Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1760   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1760 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester (overleden 1760)
1760 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1760 Hendrik Schaafburgemeester
1760 Jan Olivier burgemeester
1760 Sijds Altenaburgemeester
1760 Wopke Boumaburgemeester
1760 Johan Dani Toussaintburgemeester
1760 Lammert Hauckemaburgemeester
1760 Hidde Brouwerburgemeester
1760 Jan Hooglandburgemeester
1760 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1760 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1760 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1760 Sijds Altenagezworen gemeensman
1760 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1760 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1760 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1760 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1760 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1760 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1760 Hermanus Siccamavroedsman
1760 Albert Ijbes Osingavroedsman
1760 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1760 Claas Pieters Leijstravroedsman
1760 Abraham Wijngaardenvroedsman
1760 Abraham Alemavroedsman
1760 Heiman Heimans vroedsman
1760 Jan Wijngaardenvroedsman
1760 Cornelis Aerdenburgvroedsman
1760 Harmen Radsmavroedsman
1760 Joost Gonggrijpvroedsman
1760 Wijbren Wijngaardvroedsman (overleden 1760)
1760 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1760 Simon Blomvroedsman
1760 Magnus van Arsenvroedsman
1760 Jane van Slootenvroedsman
1760 Jarig Westravroedsman
1760 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1760 Watze Haanstravroedsman
1760 Augustinus Mockemavroedsman
1760 Willem Ages Baardvroedsman
1760 Claas van Velzenvroedsman