Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1757   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1757 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1757 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1757 Wopke Boumaburgemeester
1757 Abraham Roosenburgemeester
1757 Lammert Hauckemaburgemeester
1757 Jan Hooglandburgemeester
1757 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1757 Laurens Tabes burgemeester
1757 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1757 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1757 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1757 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1757 Jan Olivier gezworen gemeensman
1757 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1757 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1757 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1757 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1757 Augustinus Mockemavroedsman
1757 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1757 Albert Ijbes Osingavroedsman
1757 Sijds Altenavroedsman
1757 Abraham Wijngaardenvroedsman
1757 Claas Pieters Leijstravroedsman
1757 Cornelis Aerdenburgvroedsman
1757 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1757 Heiman Heimans vroedsman
1757 Fedde Acroniusvroedsman
1757 Abraham Alemavroedsman
1757 Harmen Radsmavroedsman
1757 Jan Wijngaardenvroedsman
1757 Magnus van Arsenvroedsman
1757 Hidde Brouwervroedsman
1757 Joost Gonggrijpvroedsman
1757 Jarig Westravroedsman
1757 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1757 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1757 Simon Blomvroedsman
1757 Willem Ages Baardvroedsman
1757 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman (overleden 1757)
1757 Tjebbe Spannenburgvroedsman (overleden 1757)