Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1756   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1756 Wopke Boumaburgemeester
1756 Abraham Roosenburgemeester
1756 Jan Hooglandburgemeester
1756 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1756 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1756 Laurens Tabes burgemeester
1756 Johan Dani Toussaintburgemeester
1756 Hendrik Schaafburgemeester
1756 Tjepke Hillemaburgemeester (overleden 1756)
1756 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1756 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1756 Wopke Boumagezworen gemeensman
1756 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1756 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1756 Jan Olivier gezworen gemeensman
1756 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1756 Claes Pieters van den Brug(H)gezworen gemeensman
1756 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1756 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1756 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1756 Simon Blomvroedsman
1756 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1756 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1756 Taeke Stephanivroedsman
1756 Sijds Altenavroedsman
1756 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1756 Augustinus Mockemavroedsman
1756 Jan Olivier vroedsman
1756 Fedde Acroniusvroedsman
1756 Claas Pieters Leijstravroedsman
1756 Hidde Brouwervroedsman
1756 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1756 Heiman Heimans vroedsman
1756 Magnus van Arsenvroedsman
1756 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1756 Abraham Alemavroedsman
1756 Harmen Radsmavroedsman
1756 Jan Wijngaardenvroedsman
1756 Jarig Westravroedsman
1756 Willem Ages Baardvroedsman