Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1755   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1755 Johan Dani Toussaintburgemeester
1755 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1755 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1755 Hendrik Schaafburgemeester
1755 Abraham Roosenburgemeester
1755 Jan Hooglandburgemeester
1755 Wopke Boumaburgemeester
1755 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1755 Age Dirks Hoogeboomburgemeester (overleden 1755)
1755 Tjepke Hillemagezworen gemeensman
1755 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1755 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1755 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1755 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1755 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1755 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman (overleden 1755)
1755 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1755 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1755 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1755 Harmen Arents Baksmavroedsman
1755 Claas Pieters Leijstravroedsman
1755 Meije Harmens Meijervroedsman
1755 Fedde Acroniusvroedsman
1755 Heiman Heimans vroedsman
1755 Hidde Brouwervroedsman
1755 Harmen Radsmavroedsman
1755 Jan Wijngaardenvroedsman
1755 Magnus van Arsenvroedsman
1755 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1755 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1755 Jarig Westravroedsman
1755 Willem Ages Baardvroedsman
1755 Abraham Alemavroedsman
1755 Simon Blomvroedsman
1755 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1755 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1755 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1755 Augustinus Mockemavroedsman
1755 Sijds Altenavroedsman
1755 Jan Olivier vroedsman
1755 Bernardus Jelgersmavroedsman