Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1754   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1754 Hendrik Schaafburgemeester
1754 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1754 Wopke Boumaburgemeester
1754 Jan Hooglandburgemeester
1754 Laurens Tabes burgemeester
1754 Age Dirks Hoogeboomburgemeester
1754 Hermanus Siccamaburgemeester
1754 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1754 Johan Dani Toussaintburgemeester
1754 Tjepke Hillemagezworen gemeensman
1754 Abraham Roosengezworen gemeensman
1754 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1754 Lammert Hauckemagezworen gemeensman
1754 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1754 Wijbrandus van Itsmagezworen gemeensman
1754 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1754 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1754 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1754 Heiman Heimans vroedsman
1754 Willem Ages Baardvroedsman
1754 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1754 Harmen Radsmavroedsman
1754 Jan Wijngaardenvroedsman
1754 Magnus van Arsenvroedsman
1754 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1754 Abraham Alemavroedsman
1754 Jarig Westravroedsman
1754 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1754 Simon Blomvroedsman
1754 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1754 Sijds Altenavroedsman
1754 Doede Johannes Vosmavroedsman
1754 Augustinus Mockemavroedsman
1754 Bernardus Jelgersmavroedsman
1754 Fedde Acroniusvroedsman
1754 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1754 Jan Olivier vroedsman
1754 Thomas Meijervroedsman (overleden 1754)
1754 Hidde Brouwervroedsman
1754 Claas Pieters Leijstravroedsman
1754 Meije Harmens Meijervroedsman