Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1753   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1753 Hendrik Schaafburgemeester
1753 Jan Hooglandburgemeester
1753 Wopke Boumaburgemeester
1753 Laurens Tabes burgemeester
1753 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1753 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1753 Hermanus Siccamaburgemeester
1753 Johan Dani Toussaintburgemeester
1753 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1753 Sjoerd Bouwes Bosschagezworen gemeensman
1753 Tjepke Hillemagezworen gemeensman
1753 Magnus van Arsengezworen gemeensman
1753 Abraham Roosengezworen gemeensman
1753 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1753 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1753 Age Dirks Hoogeboomgezworen gemeensman
1753 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1753 Heiman Heimans vroedsman
1753 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1753 Harmen Radsmavroedsman
1753 Jan Wijngaardenvroedsman
1753 Willem Ages Baardvroedsman
1753 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1753 Joost Gonggrijpvroedsman
1753 Jarig Westravroedsman
1753 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1753 Abraham Alemavroedsman
1753 Lammert Hauckemavroedsman
1753 Simon Blomvroedsman
1753 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1753 Sijds Altenavroedsman
1753 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1753 Augustinus Mockemavroedsman
1753 Bernardus Jelgersmavroedsman
1753 Jan Olivier vroedsman
1753 Thomas Meijervroedsman
1753 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1753 Claas Pieters Leijstravroedsman
1753 Meije Harmens Meijervroedsman
1753 Hidde Brouwervroedsman