Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1752   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1752 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1752 Hermanus Siccamaburgemeester
1752 Johan Dani Toussaintburgemeester
1752 Age Dirks Hoogeboomburgemeester
1752 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1752 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1752 Jan Hooglandburgemeester
1752 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1752 Laurens Tabes burgemeester
1752 Wopke Boumaburgemeester
1752 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1752 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1752 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1752 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1752 Dirk Sijtses Wyniagezworen gemeensman (overleden 1752)
1752 Andries Pieters de Boergezworen gemeensman (overleden 1752)
1752 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1752 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1752 Jan Olivier vroedsman
1752 Claas Pieters Leijstravroedsman
1752 Tjepke Hillemavroedsman
1752 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1752 Heiman Heimans vroedsman
1752 Magnus van Arsenvroedsman
1752 Willem Ages Baardvroedsman
1752 Harmen Radsmavroedsman
1752 Jan Wijngaardenvroedsman
1752 Jarig Westravroedsman
1752 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1752 Abraham Roosenvroedsman
1752 Joost Gonggrijpvroedsman
1752 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1752 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1752 Lammert Hauckemavroedsman
1752 Simon Blomvroedsman
1752 Sijds Altenavroedsman
1752 Abraham Alemavroedsman
1752 Jan Sipkes Bumavroedsman (overleden 1752)
1752 Bernardus Jelgersmavroedsman
1752 Augustinus Mockemavroedsman
1752 Thomas Meijervroedsman