Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1751   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1751 Laurens Tabes burgemeester
1751 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1751 Hermanus Siccamaburgemeester
1751 Age Dirks Hoogeboomburgemeester
1751 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1751 Jan Hooglandburgemeester
1751 Joost Agemaburgemeester (overleden 1751)
1751 Hendrik Schaafburgemeester
1751 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1751 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester (overleden 1751)
1751 Dirk Sijtses Wyniagezworen gemeensman
1751 Andries Pieters de Boergezworen gemeensman
1751 Taeke Stephanigezworen gemeensman
1751 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1751 Tjepke Hillemagezworen gemeensman
1751 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1751 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1751 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1751 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1751 Wijbrandus van Itsmagezworen gemeensman
1751 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1751 Jan Sipkes Bumavroedsman
1751 Thomas Meijervroedsman
1751 Abraham Alemavroedsman
1751 Augustinus Mockemavroedsman
1751 Wopke Boumavroedsman
1751 Jan Olivier vroedsman
1751 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1751 Claas Pieters Leijstravroedsman
1751 Magnus van Arsenvroedsman
1751 Heiman Heimans vroedsman
1751 Jarig Westravroedsman
1751 Tjebbe Spannenburgvroedsman
1751 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1751 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1751 Harmen Radsmavroedsman
1751 Jan Wijngaardenvroedsman
1751 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1751 Abraham Roosenvroedsman
1751 Sijds Altenavroedsman
1751 Lammert Hauckemavroedsman
1751 Simon Blomvroedsman
1751 Bernardus Jelgersmavroedsman