Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1749   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1749 Simon Hiddemaburgemeester (overleden 1749)
1749 Andries Pieters de Boerburgemeester
1749 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1749 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1749 Age Dirks Hoogeboomburgemeester
1749 Abraham Roosenburgemeester
1749 Laurens Tabes burgemeester
1749 Joost Agemaburgemeester
1749 Hendrik Schaafburgemeester
1749 Tjeerd Cornelis Brouwergezworen gemeensman
1749 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1749 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1749 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1749 Claas Pieters Leijstragezworen gemeensman
1749 Jan Hooglandgezworen gemeensman
1749 Heiman Heimans gezworen gemeensman
1749 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1749 Dirk Sijtses Wyniagezworen gemeensman
1749 Abraham Roosengezworen gemeensman
1749 Jan Sipkes Bumavroedsman
1749 Magnus van Arsenvroedsman
1749 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1749 Simon Heins vroedsman
1749 Jarig Westravroedsman
1749 Abraham Alemavroedsman
1749 Jan Wijngaardenvroedsman
1749 Wopke Boumavroedsman
1749 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1749 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1749 Harmen Radsmavroedsman
1749 Simon Blomvroedsman
1749 Doede Johannes Vosmavroedsman
1749 Harmen Arents Baksmavroedsman
1749 Taede Gerardus Steensmavroedsman (overleden 1749)
1749 Dirk Sijtses Wyniavroedsman
1749 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1749 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1749 Taeke Stephanivroedsman
1749 Lammert Hauckemavroedsman
1749 Augustinus Mockemavroedsman
1749 Jan Olivier vroedsman