Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1742   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1742 Andries Pieters de Boerburgemeester
1742 Hendrik Schaafburgemeester
1742 Jan Donkerburgemeester
1742 Joost Agemaburgemeester
1742 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1742 Danker de Kempenaerburgemeester
1742 Wopke Boumaburgemeester
1742 Junius Munterburgemeester
1742 Ulbo Haniagezworen gemeensman
1742 Simon Heins gezworen gemeensman
1742 Pier Jarigs Brettongezworen gemeensman
1742 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1742 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1742 Tjeerd Cornelis Brouwergezworen gemeensman
1742 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1742 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1742 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1742 Joost Gonggrijpvroedsman
1742 Claas Pieters Leijstravroedsman
1742 Simon Blomvroedsman
1742 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1742 Heiman Heimans vroedsman
1742 Taede Gerardus Steensmavroedsman
1742 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1742 Stittert Jetses Bontekoevroedsman
1742 Hermanus Gonggrijpvroedsman
1742 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1742 Harmen Radsmavroedsman
1742 Rein Sybedavroedsman
1742 Simon Hiddemavroedsman
1742 Abraham Alemavroedsman
1742 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1742 Abraham Roosenvroedsman
1742 Laurens Tabes vroedsman
1742 Lammert Hauckemavroedsman
1742 Augustinus Mockemavroedsman
1742 Hendrik Everts vroedsman
1742 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1742 Jan Sipkes Bumavroedsman
1742 Hermanus Siccamavroedsman