Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1741   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1741 Wopke Boumaburgemeester
1741 Junius Munterburgemeester
1741 Andries Pieters de Boerburgemeester
1741 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1741 Jan Donkerburgemeester
1741 Wiltetus Jelgersmaburgemeester
1741 Joost Agemaburgemeester
1741 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1741 Simon Hiddemagezworen gemeensman
1741 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1741 Simon Heins gezworen gemeensman
1741 Ulbo Haniagezworen gemeensman
1741 Hendrik Schaafgezworen gemeensman
1741 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1741 Tjeerd Cornelis Brouwergezworen gemeensman
1741 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1741 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1741 Abraham Roosenvroedsman
1741 Laurens Tabes vroedsman
1741 Abraham Alemavroedsman
1741 Harmen Arents Baksmavroedsman
1741 Lammert Hauckemavroedsman
1741 Augustinus Mockemavroedsman
1741 Jan Sipkes Bumavroedsman
1741 Hermanus Siccamavroedsman
1741 Jan Nollidesvroedsman (overleden 1741)
1741 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1741 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1741 Joost Gonggrijpvroedsman
1741 Hendrik Everts vroedsman
1741 Claas Pieters Leijstravroedsman
1741 Simon Blomvroedsman
1741 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1741 Heiman Heimans vroedsman
1741 Taede Gerardus Steensmavroedsman
1741 Stittert Jetses Bontekoevroedsman
1741 Hermanus Gonggrijpvroedsman
1741 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1741 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1741 Harmen Radsmavroedsman
1741 Rein Sybedavroedsman