Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1739   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1739 Wopke Boumaburgemeester
1739 Bartel Lantingburgemeester
1739 Danker de Kempenaerburgemeester
1739 Ulbo Haniaburgemeester
1739 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1739 Hendrik Schaafburgemeester
1739 Doede Johannes Vosmaburgemeester
1739 Wiltetus Jelgersmaburgemeester
1739 Claas Gerrits van Slootengezworen gemeensman
1739 Sicco Reins Menaldagezworen gemeensman
1739 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1739 Simon Hiddemagezworen gemeensman
1739 Junius Muntergezworen gemeensman
1739 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1739 Jan Nollidesgezworen gemeensman
1739 Jan Donkergezworen gemeensman
1739 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1739 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1739 Lammert Hauckemavroedsman
1739 Augustinus Mockemavroedsman
1739 Joost Agemavroedsman
1739 Abraham Alemavroedsman
1739 Jan Sipkes Bumavroedsman
1739 Hermanus Siccamavroedsman
1739 Sake Timens Sibesmavroedsman (overleden 1739)
1739 Simon Heins vroedsman
1739 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1739 Andries Pieters de Boervroedsman
1739 Claas Pieters Leijstravroedsman
1739 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1739 Heiman Heimans vroedsman
1739 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1739 Stittert Jetses Bontekoevroedsman
1739 Hendrik Everts vroedsman
1739 Tjeerd Cornelis Brouwervroedsman
1739 Harmen Radsmavroedsman
1739dr. Vincent Heinsiusvroedsman (overleden 1739)
1739 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1739 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1739 Abraham Roosenvroedsman
1739 Laurens Tabes vroedsman