Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1736   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1736 Ulbo Haniaburgemeester
1736 Hendrik Schaafburgemeester
1736 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester
1736 Jan Krijtenburgburgemeester
1736 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1736 Sicco Reins Menaldaburgemeester
1736 Junius Munterburgemeester
1736 Sioerd Claessen Schrikburgemeester
1736 Claes Pieters van den Brug(H)gezworen gemeensman
1736 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1736 Pier Jarigs Brettongezworen gemeensman
1736 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1736 Hotze Swermsgezworen gemeensman
1736 Joost Agemagezworen gemeensman
1736 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1736dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1736 Simon Hiddemavroedsman
1736 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1736 Harmen Radsmavroedsman
1736 Jan Donkervroedsman
1736 Abraham Roosenvroedsman
1736 Jan Nollidesvroedsman
1736 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1736 Lammert Hauckemavroedsman
1736 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1736 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1736 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1736 Jan Sipkes Bumavroedsman
1736 Hendrik Everts vroedsman
1736 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1736 Pieter Cornelis Wijngaardenvroedsman
1736 Bartel Lantingvroedsman
1736 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1736 Abraham Alemavroedsman
1736 Andries Pieters de Boervroedsman
1736 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1736 Wopke Boumavroedsman
1736 Harmen Arents Baksmavroedsman
1736 Sake Timens Sibesmavroedsman
1736 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman