Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1733   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1733 Danker de Kempenaerburgemeester
1733 Sicco Reins Menaldaburgemeester
1733 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1733 Joost Agemaburgemeester
1733 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1733 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1733dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1733 Doede Johannes Vosmaburgemeester
1733 Hotze Swermsgezworen gemeensman
1733 Dirk Douwes Sideriusgezworen gemeensman (overleden 1733)
1733 Abraham Alemagezworen gemeensman
1733 Jan Krijtenburggezworen gemeensman
1733 Wopke Boumagezworen gemeensman
1733 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1733 Jan Sipkes Bumagezworen gemeensman
1733 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1733 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1733 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1733 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1733 Bartel Lantingvroedsman
1733 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1733 Pieter Cornelis Wijngaardenvroedsman
1733 Jan Nollidesvroedsman
1733 Hotze Swermsvroedsman
1733 Andries Pieters de Boervroedsman
1733 Harmen Arents Baksmavroedsman
1733 Hendrik Everts vroedsman
1733 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1733 Junius Muntervroedsman
1733 Sioerd Claessen Schrikvroedsman
1733 Lammert Hauckemavroedsman
1733 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1733 Ulbo Haniavroedsman
1733 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1733 Sake Timens Sibesmavroedsman
1733 Hendrik Schaafvroedsman
1733 Jan Donkervroedsman
1733 Jan Sipkes Bumavroedsman
1733 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1733 Tjeerd Cornelis Brouwervroedsman
1733 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1733 Pieter Hoijtes Reidsmavroedsman
1733 Simon Hiddemavroedsman