Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1732   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1732 Jacobus Corverburgemeester (overleden 1732)
1732 Junius Munterburgemeester
1732 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1732 Joost Agemaburgemeester
1732 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester
1732 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1732 Doede Johannes Vosmaburgemeester
1732dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1732 Danker de Kempenaerburgemeester
1732 Wopke Boumagezworen gemeensman
1732 Claas Gerrits van Slootengezworen gemeensman
1732 Jan Krijtenburggezworen gemeensman
1732 Allardus Laquartgezworen gemeensman (overleden 1732)
1732 Jan Joostes Kuykgezworen gemeensman (overleden 1732)
1732 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1732 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1732 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1732 Abraham Alemagezworen gemeensman
1732 Hotze Swermsvroedsman
1732 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1732 Jan Nollidesvroedsman
1732 Wopke Boumavroedsman
1732 Jan Donkervroedsman
1732 Jan Sipkes Bumavroedsman
1732 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1732 Hendrik Schaafvroedsman
1732 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1732 Pieter Hoijtes Reidsmavroedsman
1732 Hendrik Everts vroedsman
1732 Ulbo Haniavroedsman
1732 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1732 Bartel Lantingvroedsman
1732 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1732 Sake Timens Sibesmavroedsman
1732 Pieter Cornelis Wijngaardenvroedsman
1732 Dirk Douwes Sideriusvroedsman
1732 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1732 Frans Pieters Huidekopervroedsman (overleden 1732)
1732 Andries Pieters de Boervroedsman
1732 Simon Hiddemavroedsman
1732 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1732 Sicco Reins Menaldavroedsman
1732 Seerp Stevens Swermsvroedsman
1732 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1732 Harmen Arents Baksmavroedsman
1732 Sioerd Claessen Schrikvroedsman