Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1731   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1731 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1731 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester
1731dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1731 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester (overleden 1731)
1731 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1731 Joost Agemaburgemeester
1731 Junius Munterburgemeester
1731 Jan Krijtenburgburgemeester
1731 Claes Pieters van den Brug(H)burgemeester
1731 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1731 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1731 Jan Joostes Kuykgezworen gemeensman
1731 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1731 Hotze Swermsgezworen gemeensman
1731 Claas Gerrits van Slootengezworen gemeensman
1731 Abraham Alemagezworen gemeensman
1731 Jan Nollidesgezworen gemeensman
1731 Hendrik Everts vroedsman
1731 Ulbo Haniavroedsman
1731 Hendrik Schaafvroedsman
1731 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1731 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1731 Sake Timens Sibesmavroedsman
1731 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1731 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1731 Doede Johannes Vosmavroedsman
1731 Pieter Cornelis Wijngaardenvroedsman
1731 Simon Hiddemavroedsman
1731 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1731 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1731 Frans Pieters Huidekopervroedsman
1731 Andries Pieters de Boervroedsman
1731 Sicco Reins Menaldavroedsman
1731 Seerp Stevens Swermsvroedsman
1731oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman (overleden 1731)
1731 Jacobus Corvervroedsman
1731 Harmen Arents Baksmavroedsman
1731 Sioerd Claessen Schrikvroedsman
1731 Wopke Boumavroedsman
1731 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1731 Joost Agemavroedsman
1731 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1731 Jan Donkervroedsman