Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1729   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1729 Jacobus Corverburgemeester
1729 Lolke Jarigs Westraburgemeester (overleden 1729)
1729 Ulbo Haniaburgemeester
1729 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester
1729 Jan Krijtenburgburgemeester
1729 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1729 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1729 Junius Munterburgemeester
1729 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1729 Jan Nollidesgezworen gemeensman
1729 Rein Hendriks Fabergezworen gemeensman (overleden 1729)
1729 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1729 Jan Joostes Kuykgezworen gemeensman
1729 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1729 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman (overleden 1729)
1729 Hotze Swermsgezworen gemeensman
1729 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1729 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1729 Wopke Boumagezworen gemeensman
1729 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1729 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1729 Hendrik Schaafvroedsman
1729 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1729dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1729 Joost Agemavroedsman
1729 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1729 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1729 Allardus Laquartvroedsman
1729 Tjeerd Cornelis Brouwervroedsman
1729 Pieter Cornelis Wijngaardenvroedsman
1729oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1729 Sake Timens Sibesmavroedsman
1729 Frans Pieters Huidekopervroedsman
1729 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1729 Willem Anskes Zeestravroedsman (overleden 1729)
1729 Doede Johannes Vosmavroedsman
1729 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1729 Sicco Reins Menaldavroedsman
1729 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1729 Harmen Sopingiusvroedsman
1729 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1729 Harmen Arents Baksmavroedsman
1729 Simon Hiddemavroedsman
1729 Abraham Alemavroedsman
1729 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman