Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1728   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1728 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1728 Jacob Tjeerds van der Formburgemeester
1728 Jacobus Corverburgemeester
1728 Joost Agemaburgemeester
1728 Ulbo Haniaburgemeester
1728 Jan Krijtenburgburgemeester
1728 Pier Jarigs Brettonburgemeester
1728 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1728 Wopke Boumagezworen gemeensman
1728 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1728 Laes Haselaargezworen gemeensman (overleden 1728)
1728 Jan Nollidesgezworen gemeensman
1728 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1728 Rein Hendriks Fabergezworen gemeensman
1728 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1728 Harmen Sopingiusgezworen gemeensman
1728 Hotze Swermsgezworen gemeensman
1728 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1728 Simon Hiddemavroedsman
1728 Junius Muntervroedsman
1728 Danker de Kempenaervroedsman
1728 Lolke Jarigs Westravroedsman
1728 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1728 Hendrik Schaafvroedsman
1728 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1728 Tjeerd Cornelis Brouwervroedsman
1728dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1728 Sake Timens Sibesmavroedsman
1728 Jan Joostes Kuykvroedsman
1728 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1728 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1728 Doede Johannes Vosmavroedsman
1728 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1728 Frans Pieters Huidekopervroedsman
1728oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1728 Barent Rowelvroedsman (overleden 1728)
1728 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1728 Sicco Reins Menaldavroedsman
1728 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1728 Willem Anskes Zeestravroedsman
1728 Harmen Sopingiusvroedsman
1728 Abraham Alemavroedsman
1728 Harmen Arents Baksmavroedsman