Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1721   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1721 Sjoerd Pieters Biermaburgemeester
1721 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1721dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1721vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1721 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1721 Allardus Laquartburgemeester
1721 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1721 Jan Nollidesburgemeester
1721 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1721 Laes Haselaargezworen gemeensman
1721 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1721 Harmen Sopingiusgezworen gemeensman
1721 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1721 Jacob Jansen Kuijkgezworen gemeensman
1721 Jacobus Corvergezworen gemeensman
1721 Sake Timens Sibesmagezworen gemeensman
1721 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1721 Jan Krijtenburgvroedsman
1721 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1721 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1721oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1721 Lolke Jarigs Westravroedsman
1721 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1721 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1721 Joost Agemavroedsman
1721 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1721 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1721 Barent Rowelvroedsman
1721 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1721 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1721 Livius Rijpemavroedsman
1721 Willem Anskes Zeestravroedsman
1721 Simon Hiddemavroedsman
1721 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1721 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1721dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1721 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1721 Jacob Claas Steningavroedsman
1721 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1721 Hotze Swermsvroedsman