Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1720   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1720 Tjeerd Bouwens burgemeester (overleden 1720)
1720 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1720 Sjoerd Pieters Biermaburgemeester
1720 Hendrik Everts burgemeester
1720 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1720 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1720 Jacobus Corverburgemeester
1720vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1720 Jan Nollidesburgemeester
1720 Jan Nollidesgezworen gemeensman
1720 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1720 Lolke Jarigs Westragezworen gemeensman
1720 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1720 Laes Haselaargezworen gemeensman
1720dr. Dominicus Sloterdijkgezworen gemeensman
1720 Harmen Sopingiusgezworen gemeensman
1720 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1720 Sake Timens Sibesmagezworen gemeensman
1720dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1720 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1720 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1720 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1720 Jan Krijtenburgvroedsman
1720 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1720 Joost Agemavroedsman
1720oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1720 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1720 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1720dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1720 Barent Rowelvroedsman
1720 Simon Hiddemavroedsman
1720 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1720 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1720 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1720 Willem Anskes Zeestravroedsman
1720 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1720 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1720 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman (overleden 1720)
1720 Livius Rijpemavroedsman
1720 Allardus Laquartvroedsman
1720 Jacob Claas Steningavroedsman
1720 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1720 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1720 Hotze Swermsvroedsman