Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1711   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1711 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1711 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1711 Hessel Wijtses Wassenaarburgemeester
1711 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1711dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1711 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1711 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1711vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1711 Jan Krijtenburggezworen gemeensman
1711 Laes Haselaargezworen gemeensman
1711 Jelle Jansen Wiersmagezworen gemeensman
1711 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1711 Barent Rowelgezworen gemeensman
1711 Tjeerd Bouwens gezworen gemeensman
1711 Willem Anskes Zeestragezworen gemeensman
1711 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1711 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1711 Jacobus Goslingsvroedsman
1711 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman (overleden 1711)
1711 Watze Dirks Hardavroedsman
1711 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1711dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1711 Jan Krijtenburgvroedsman
1711 Jarig Pieters Adamavroedsman
1711 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1711 Hendrik Everts vroedsman
1711 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1711vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1711 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1711 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1711 Harmen Sopingiusvroedsman
1711 Jan Symens Bylaanvroedsman
1711oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1711 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1711 Simon Hiddemavroedsman
1711 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman (overleden 1711)
1711 Schelte Pieters vroedsman
1711 Danker de Kempenaervroedsman
1711 Simon Annes Jornavroedsman (overleden 1711)
1711 Livius Rijpemavroedsman
1711 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1711 Jacobus Corvervroedsman
1711 Laes Laessen Hannemavroedsman
1711 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1711 Jan Nollidesvroedsman