Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1708   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1708 Hessel Wijtses Wassenaarburgemeester
1708dr. Ericus Haersmaburgemeester
1708 Laes Haselaarburgemeester
1708dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1708 Hans Cornelis Oosterveenburgemeester
1708 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1708 Tjeerd Bouwens burgemeester
1708 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1708 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1708 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1708 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1708 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1708 Tjalle Arjens Fopmagezworen gemeensman
1708vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1708 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1708vaandrig Rein Sikkes Menaldagezworen gemeensman
1708 Simon Annes Jornavroedsman
1708 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1708 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1708dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1708 Jan Krijtenburgvroedsman
1708 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1708 Hendrik Everts vroedsman
1708 Jacobus Goslingsvroedsman
1708 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1708 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1708 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1708 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1708oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1708 Barent Rowelvroedsman
1708 Schelte Pieters vroedsman
1708 Willem Anskes Zeestravroedsman
1708 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1708 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1708 Jan Symens Bylaanvroedsman
1708oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman (overleden 1708)
1708 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1708 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1708hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman (overleden 1708)
1708 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1708 Watze Dirks Hardavroedsman
1708 Jan Nollidesvroedsman