Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1706   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1706 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1706 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1706 Jacobus Croeseburgemeester
1706 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1706 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1706 Hessel Wijtses Wassenaarburgemeester
1706 Laes Haselaarburgemeester
1706 Hans Cornelis Oosterveenburgemeester
1706 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1706 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1706vaandrig Rein Sikkes Menaldagezworen gemeensman
1706 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1706vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1706 Philippus Belidagezworen gemeensman
1706oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutgezworen gemeensman
1706 Tjeerd Bouwens gezworen gemeensman
1706 Jarig Sjoerds Weimagezworen gemeensman
1706 Jacobus Goslingsvroedsman
1706 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1706 Schelte Pieters vroedsman
1706 Simon Sloterdijkvroedsman
1706 Livius Rijpemavroedsman
1706 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1706 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1706 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1706 Watze Dirks Hardavroedsman
1706 Jan Symens Bylaanvroedsman
1706 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1706dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1706hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1706 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1706 Simon Annes Jornavroedsman
1706 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1706dr. Ericus Haersmavroedsman
1706 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1706dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1706 Laes Laessen Hannemavroedsman
1706 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1706oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1706 Willem Anskes Zeestravroedsman