Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1705   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1705 Hans Cornelis Oosterveenburgemeester
1705hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1705 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1705 Jacobus Croeseburgemeester
1705 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1705 Theodorus Stansiusburgemeester (overleden 1705)
1705 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1705 Laes Haselaarburgemeester
1705dr. Ericus Haersmaburgemeester
1705 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1705 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1705vaandrig Rein Sikkes Menaldagezworen gemeensman
1705 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1705 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1705oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutgezworen gemeensman
1705 Jarig Sjoerds Weimagezworen gemeensman
1705vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1705oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingakapitein ter recherche
1705 Jan Symens Bylaanvroedsman
1705oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1705 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1705oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1705 Willem Anskes Zeestravroedsman
1705 Tjeerd Bouwens vroedsman
1705 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1705 Schelte Pieters vroedsman
1705 Simon Sloterdijkvroedsman
1705 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1705 Livius Rijpemavroedsman
1705 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1705 Laes Laessen Hannemavroedsman
1705 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1705 Jacobus Goslingsvroedsman
1705 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1705 Watze Dirks Hardavroedsman
1705 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1705 Philippus Belidavroedsman
1705 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1705dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1705 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1705 Jarig Pieters Adamavroedsman
1705 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1705 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1705dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman