Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1704   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1704 Jacob Alberts Wijnaldaburgemeester
1704 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1704 Theodorus Stansiusburgemeester
1704 Sierck Dirks Hilaardaburgemeester
1704 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1704 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1704hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1704dr. Ericus Haersmaburgemeester
1704 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1704 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1704 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1704 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1704 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1704oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutgezworen gemeensman
1704 Jarig Sjoerds Weimagezworen gemeensman
1704 Laes Haselaargezworen gemeensman
1704 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1704 Schelte Pieters vroedsman
1704 Laes Laessen Hannemavroedsman
1704 Livius Rijpemavroedsman
1704 Wiltetus Jelgersmavroedsman (overleden 1704)
1704vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1704 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1704 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1704 Watze Dirks Hardavroedsman
1704 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1704 Jarig Pieters Adamavroedsman
1704 Philippus Belidavroedsman
1704 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1704dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1704vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1704 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1704 Jan Symens Bylaanvroedsman
1704oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1704 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1704 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1704dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1704 Tjeerd Bouwens vroedsman
1704oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1704 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman