Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1703   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1703 Tjeerd Bouwens burgemeester
1703hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1703dr. Ericus Haersmaburgemeester
1703 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1703 Jacob Alberts Wijnaldaburgemeester
1703 Sierck Dirks Hilaardaburgemeester
1703 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1703 Gerrit Bouwes Schyereburgemeester
1703vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1703 Lambert de Gaveregezworen gemeensman
1703 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1703 Tjalle Arjens Fopmagezworen gemeensman
1703 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1703 Theodorus Stansiusgezworen gemeensman
1703 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1703 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1703 Jarig Sjoerds Weimagezworen gemeensman
1703oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1703 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1703 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1703dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1703 Jan Symens Bylaanvroedsman
1703oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1703oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1703 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1703 Schelte Pieters vroedsman
1703 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1703 Livius Rijpemavroedsman
1703 Simon Willems Sloterdijkvroedsman (overleden 1703)
1703 Laes Laessen Hannemavroedsman
1703vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1703 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1703 Watze Dirks Hardavroedsman
1703 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1703 Theodorus Stansiusvroedsman
1703 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1703dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1703 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1703 Jarig Pieters Adamavroedsman
1703 Philippus Belidavroedsman
1703 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1703 Laes Haselaarvroedsman