Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1701   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1701 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1701 Jacob Alberts Wijnaldaburgemeester
1701 Sierck Dirks Hilaardaburgemeester
1701 Gerrit Bouwes Schyereburgemeester
1701 Tjeerd Bouwens burgemeester
1701 Philippus Belidaburgemeester
1701 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1701 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1701 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1701 Aert Jacobs Jacobidesgezworen gemeensman
1701vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1701 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1701 Jacob Jacobs Velthuisgezworen gemeensman (overleden 1701)
1701 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1701 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1701 Rein Sijtses Kimstragezworen gemeensman
1701dr. Ericus Haersmagezworen gemeensman
1701vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1701 Jarig Pieters Adamavroedsman
1701hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1701 Watze Dirks Hardavroedsman
1701 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1701 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1701dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1701 Jacobus Croesevroedsman
1701 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1701 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1701 Jan Symens Bylaanvroedsman
1701 Laes Laessen Hannemavroedsman
1701 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1701 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1701 Aucke Jansen Bangavroedsman
1701 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman (overleden 1701)
1701 Lambert de Gaverevroedsman
1701oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1701 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1701 Hubertus van Immerzeelvroedsman
1701 Schelte Pieters vroedsman
1701 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1701oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1701 Livius Rijpemavroedsman
1701 Theodorus Stansiusvroedsman
1701 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1701oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman