Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1699   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1699 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1699 Wiltetus Jelgersmaburgemeester
1699 Tjeerd Bouwens burgemeester
1699 Philippus Belidaburgemeester
1699 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1699 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1699 Theodorus Stansiusburgemeester
1699 Jacob Claessen Hatsmaburgemeester
1699 Sijmen Cornelis Huidekoperburgemeester
1699 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1699 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1699dr. Ericus Haersmagezworen gemeensman
1699 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1699 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1699 Sijbren Sijes Hilmagezworen gemeensman
1699 Sijbrandus Bechiusgezworen gemeensman
1699 Jacob Alberts Wijnaldagezworen gemeensman
1699 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman (overleden 1699)
1699 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1699 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1699 Rein Sijtses Kimstravroedsman
1699vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1699 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1699 Jacobus Croesevroedsman
1699 Lambert de Gaverevroedsman
1699 Jan Symens Bylaanvroedsman
1699 Laes Laessen Hannemavroedsman
1699 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1699 Hubertus van Immerzeelvroedsman
1699 Wiltetus Jelgersmavroedsman
1699oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1699 Zierk Nautavroedsman
1699 Anske Iepes Zeestravroedsman
1699 Jacobus Goslingsvroedsman
1699oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1699 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1699 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1699hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1699 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1699 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1699 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1699 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1699oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman