Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1696   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1696hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1696 Sijmen Cornelis Huidekoperburgemeester
1696 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1696 Theodorus Stansiusburgemeester
1696 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1696 Jacob Jacobs Velthuisburgemeester
1696 Zierk Nautaburgemeester
1696 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1696oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingagezworen gemeensman
1696 Pieter Jacobs Clinckhamergezworen gemeensman
1696 Hubertus van Immerzeelgezworen gemeensman
1696 Tjalle Arjens Fopmagezworen gemeensman
1696 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1696 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1696 Philippus Belidagezworen gemeensman
1696 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1696 Simon Annes Jornavroedsman
1696 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1696 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1696 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1696 Anske Iepes Zeestravroedsman
1696 Jacobus Goslingsvroedsman
1696 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1696 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1696 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1696 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1696 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1696 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1696 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1696 Jacobus Croesevroedsman
1696 Lambert de Gaverevroedsman
1696 Jarig Pieters Adamavroedsman
1696vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1696 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1696dr. Ericus Haersmavroedsman
1696 Jan Symens Bylaanvroedsman
1696 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1696 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1696 Tjeerd Bouwens vroedsman
1696oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1696 Sijbrandus Bechiusvroedsman