Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1695   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1695 Zierk Nautaburgemeester
1695oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1695 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1695 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1695hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1695 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1695 Jacobus Croeseburgemeester
1695 Jacob Jacobs Velthuisburgemeester
1695dr. Ericus Haersmagedeputeerde staat
1695 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1695 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1695dr. Ericus Haersmagezworen gemeensman
1695 Philippus Belidagezworen gemeensman
1695 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1695oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingagezworen gemeensman
1695 Hubertus van Immerzeelgezworen gemeensman
1695 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1695 Pieter Jacobs Clinckhamergezworen gemeensman
1695 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1695vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1695 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1695 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1695 Jan Symens Bylaanvroedsman
1695 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1695 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1695 Tjeerd Bouwens vroedsman
1695 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1695 Lambert de Gaverevroedsman
1695 Simon Annes Jornavroedsman
1695 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman
1695 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1695 Anske Iepes Zeestravroedsman
1695 Jacobus Goslingsvroedsman
1695 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1695 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1695 Hubertus van Immerzeelvroedsman
1695 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1695 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1695dr. Ericus Haersmavroedsman
1695 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1695 Theodorus Stansiusvroedsman
1695 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1695 Sijbrandus Bechiusvroedsman
1695 Jarig Pieters Adamavroedsman