Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1693   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1693oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingaburgemeester
1693 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1693 Ruurd Ulbes Gerolsmaburgemeester
1693 Jacobus Croeseburgemeester
1693 Hubertus van Immerzeelburgemeester
1693dr. Ericus Haersmaburgemeester
1693 Zierk Nautaburgemeester
1693 Tjeerd Bouwens burgemeester
1693oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1693 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1693 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1693 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1693 Theodorus Stansiusgezworen gemeensman
1693 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1693 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1693 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1693 Sijbren Sijes Hilmagezworen gemeensman
1693 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1693 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1693 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1693 Jacobus Goslingsvroedsman
1693hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1693 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman
1693 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1693 Anske Iepes Zeestravroedsman
1693 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1693 Lambert de Gaverevroedsman
1693 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1693 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1693 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1693 Jarig Pieters Adamavroedsman
1693 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1693 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1693vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1693 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1693 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman (overleden 1693)
1693 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1693 Philippus Belidavroedsman
1693 Sijbrandus Bechiusvroedsman
1693 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1693 Otto Knijfvroedsman
1693 Lolle Jacobs Cockvroedsman