Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1689   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1689vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1689 Johannes Quicklenborgburgemeester
1689 Otto Knijfburgemeester
1689 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1689 Simon Willems Sloterdijkburgemeester
1689 Menelaus Hillebrandsburgemeester (overleden 1689)
1689 Theodorus Stansiusburgemeester
1689 Simon Annes Jornaburgemeester
1689 Zierk Nautaburgemeester
1689 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1689 Rinnert Arents Wijnsmagezworen gemeensman
1689 Pijtter Pijtters Oldaensgezworen gemeensman
1689 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1689 Sijmen Cornelis Huidekopergezworen gemeensman
1689 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1689 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1689 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1689 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1689 Philippus Belidavroedsman
1689 Sijbren Sijes Hilmavroedsman
1689 Anske Iepes Zeestravroedsman
1689 Laes Laessen Hannemavroedsman
1689oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1689vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1689oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1689 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1689 Jan Dirksen Kuikvroedsman
1689 Claas Jansen Fabervroedsman
1689 Jan Symens Bylaanvroedsman
1689 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1689 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1689 Tjeerd Bouwens vroedsman
1689hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1689 Jacobus Croesevroedsman
1689dr. Ericus Haersmavroedsman
1689 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1689 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1689 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1689 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1689 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1689 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1689 Zierk Nautavroedsman