Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1687   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1687 Jarig Pieters Adamaburgemeester
1687oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1687 Otto Knijfburgemeester
1687 Jan Dirksen Kuikburgemeester
1687 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1687 Pijtter Pijtters Oldaensburgemeester
1687 Simon Willems Sloterdijkburgemeester
1687 Simon Annes Jornaburgemeester
1687 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1687 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1687 Rinnert Arents Wijnsmagezworen gemeensman
1687 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1687 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1687 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1687 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1687 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1687 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1687vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1687 Johannes Quicklenborgvroedsman
1687oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1687 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1687 Anske Iepes Zeestravroedsman
1687vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1687 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1687 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman
1687 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1687 Menelaus Hillebrandsvroedsman
1687 Jan Symens Bylaanvroedsman
1687 Dirck Sjoerds Biermavroedsman (overleden 1687)
1687hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1687 Jacobus Croesevroedsman
1687 Claas Jansen Fabervroedsman
1687 Tjeerd Bouwens vroedsman
1687 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1687 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1687 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1687 Zierk Nautavroedsman
1687 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1687 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1687 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1687 Philippus Belidavroedsman
1687 Sijbren Sijes Hilmavroedsman