Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1686   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1686 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1686 Pijtter Pijtters Oldaensburgemeester
1686 Dirck Sjoerds Biermaburgemeester
1686 Simon Annes Jornaburgemeester
1686oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1686 Jarig Pieters Adamaburgemeester
1686 Johannes Quicklenborgburgemeester
1686 Jan Dirksen Kuikburgemeester
1686 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1686 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1686 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1686 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1686 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1686 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1686 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1686vaandrig Lourens Jacobs van Asperengezworen gemeensman
1686 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1686 Anske Iepes Zeestravroedsman
1686vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1686 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1686 Menelaus Hillebrandsvroedsman
1686hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1686 Jacobus Croesevroedsman
1686 Jan Symens Bylaanvroedsman
1686 Thomas Aukes Nautavroedsman (overleden 1686)
1686 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1686 Claas Jansen Fabervroedsman
1686 Tjeerd Bouwens vroedsman
1686 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1686 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1686 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1686 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1686 Philippus Belidavroedsman
1686 Sijbren Sijes Hilmavroedsman
1686 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1686 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1686 Otto Knijfvroedsman
1686 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1686oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1686 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1686 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1686 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman