Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1684   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1684 Jan Dirksen Kuikburgemeester
1684 Menelaus Hillebrandsburgemeester
1684vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1684vaandrig Sibren Pauwburgemeester
1684 Dirck Sjoerds Biermaburgemeester
1684 Tjeerd Bouwens burgemeester
1684oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1684 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1684 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1684 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1684 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1684 Jacob Jacobs Velthuisgezworen gemeensman
1684 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1684 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1684 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1684 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1684 Bavius Ziricusvroedsman
1684 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1684 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1684oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1684 Claas Jansen Fabervroedsman
1684 Jarig Pieters Adamavroedsman
1684 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1684 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman
1684 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1684 Rintje Douwes vroedsman (overleden 1684)
1684 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1684 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1684 Johannes Quicklenborgvroedsman
1684 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1684hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1684 Jacobus Croesevroedsman
1684 Anske Iepes Zeestravroedsman
1684 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1684 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1684 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1684 Thomas Aukes Nautavroedsman
1684 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1684 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1684 Jacob Juriens de Langevroedsman (overleden 1684)
1684 Jan Symens Bylaanvroedsman
1684 Jacobus Goslingsvroedsman
1684 Philippus Belidavroedsman